03 iunie 2021

– întâlnește membrii Comitetului Executiv al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din regiunea Olteniei;

– ia parte la lucrările comisiei de examinare pentru hirotonire pastorală la sediul Conferinței Oltenia, în Craiova, împreună cu pastorul Marius Andrei, directorul Asociației Pastorale.