05 iunie 2021

– vizitează Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Buzău, Bethel, și rostește un mesaj biblic în cadrul ceremoniei de hirotonire pastorală.