14 august 2021

– întâlnește credincioșii Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din Peretu nr. 3, și conduce o ceremonie de binecuvântare a copiilor.