Mesajul președintelui - 24 septembrie 2022

Pastorul Aurel Neațu face declarații despre Adunarea Generală Extraordinară din Cernica, 20 noiembrie 2022.

Transcrierea mesajului mai jos, pentru cei care preferă conținut sub formă de text.

Comitetul Executiv al Uniunii Adventiste către credincioșii Bisericii care sunt în Hristos Isus împreună cu pastorii și prezbiterii: Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru! Toți frații vă trimitem salutări vouă și celor din casa voastră, și Dumnezeul dragostei și al păcii să fie cu voi!

Duminică, 20 noiembrie, a fost convocată o Adunare Generală Extraordinară la Universitatea Adventus din Cernica. Întrunirea națională a reprezentanților Bisericii a fost o sesiune specială pentru a revizui cel mai important act legislativ: un text cu articole de lege ce reglementează funcționarea Bisericii noastre în România în raport cu autoritățile civile și juridice. Statutul votat la Cernica va fi depus la guvern pentru a fi adoptat prin publicare în Monitorul Oficial. 

Întâlnirea a avut ca obiectiv dezbaterea publică a propunerilor făcute pe textul Statutului. Sugestii de modificări au început să fie făcute în urmă cu aproximativ un an prin Comisia pentru Statut, dar propuneri consistente au fost dezbătute și în ziua Adunării Generale Extraordinare. Prin amendamentele depuse la articole, delegații au urmărit cât mai mult interesul și misiunea adventistă în relație cu statul român.

Au fost prezenți 210 participanți din totalul de 249 de delegați aleși și extraordinari și estimez că la cele trei microfoane așezate în sală s-au făcut peste 100 de intervenții pentru clarificări și îmbunătățiri, ceea ce dovedește procesul democratic, cu moțiuni și amendamente. Interesul pentru a lua cuvântul a fost atât de mare, încât la anumite subiecte delegații au stat la rând pentru a-și face auzită opinia. Probabil cele mai dezbătute capitole au fost „Preambulul” și „Dispozițiile generale”, chiar cu unele reveniri asupra formei finale a textului, ceea ce demonstrează atașamentul general față de identitatea, misiunea și imaginea noastră profetică. 

Ne-am definit ca o biserică ce privește și arată cu speranță spre apropiata revenire în slavă a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, implicată activ în ajutorarea semenilor și în promovarea sănătății, a educației și a libertății. 

Puteți citi pe ecran înțelegerea căsătoriei în termeni biblici, o formulare care ne permite să mărturisim valabilitatea standardelor morale ale Bibliei în vremea sfârșitului. 

Dezbateri despre actualizarea textului au fost și în legătură cu prescurtarea denumirii oficiale a Uniunii de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România. Vechea prescurtare, prevăzută și în statutul din 2014, era „Uniunea de Conferințe AZȘ”, sau „UCAZȘ”. Delegații au votat ca noua prescurtare să fie „Uniunea Adventistă”, dorind ca în felul acesta, prin folosirea cuvântului „Adventistă”, să punem un accent mai mare pe mărturisirea credinței noastre specifice în advent, în revenirea Domnului Isus. 

Ulterior, o sugestie neașteptată făcută de un delegat s-a transformat într-o propunere de a actualiza și traducerea românească a expresiei „Diviziunea Inter-Europeană”. Delegații au votat înlocuirea cuvântului „diviziune” cu „divizie”, un termen modern adecvat, care se apropie mai mult de semnificația structurii desemnate, adică entitatea Conferinței Generale care coordonează bisericile adventiste din Europa. Așadar, de acum înainte, vom folosi exprimarea „Divizia Inter-Europeană”. 

Mai multe articole noi au fost introduse: despre misiunea adventistă și mesajul celor trei îngeri, care este preocuparea primordială a comitetului Bisericii, despre participarea la adunări generale sau ședințe de comitete executive prin sistemul de teleconferință, despre GDPR, despre reglementări substanțiale privind patrimoniul și mijloacele financiare ale Bisericii și despre funcționarea lăcașurilor de cult, a capelelor, a Casei de Pensii, a Centrului Media Adventist și a Universității Adventus. S-au adăugat noi atribuții de lucru ale comitetelor executive și, pentru a menține o formă de organizare unitară la nivel mondial, s-au introdus articole prevăzute de Regulamentul de funcționare al Conferinței Generale. 

Cu această ocazie credem că am clarificat și mai mult relația noastră cu statul, prin adăugarea unor articole ce arată că respingem orice ingerință a statului în chestiuni ce țin de organizarea internă, liturgica și alegerile Bisericii. Susținem neutralitatea statului atât în relația cu cultele religioase, cât și în privința convingerilor de credință și conștiință ale adventiștilor de ziua a șaptea. Pastorii noștri – indiferent de funcție sau locul unde slujesc – nu pot fi remunerați din fonduri publice și doar Biserica, pe baza propriilor statute și regulamente, decide modul de gestionare a patrimoniului său.

Textul pe care au lucrat delegații a avut un total de circa 13 000 de cuvinte, din care un număr de aproape 6 000 au fost articole sau formulări noi, fără să includem aici cele 28 de puncte de credință, care, în sinteză, vor fi adăugate în textul trimis către Monitorul Oficial. 

Dați-mi voie să exemplific adăugarea de cuvinte în textul vechi! La fel ca elevii sau studenții care nu merg sâmbăta la cursuri sau examene, nici profesioniștii adventiști nu susțin examene de evoluție în carieră în ziua Sabatului. Credem că reformularea textului va facilita procesul de reprogramare a evaluărilor din Sabat și pentru medici, contabili, profesii juridice și alte ocupații.

Adunarea Generală a însemnat și o sesiune de remotivare pentru misiune. Delegații au primit mai multe resurse de inspirație și informație sub forma unor pliante și a unei broșuri de 76 de pagini cu titlul „Partea pe care o luăm la Evanghelie”. Vă invit să accesați și dvs. acest material în format digital sau să li-l cereți în format tipărit pastorilor ori delegaților. Veți găsi acolo lista completă a bisericilor noastre care transmit regulat servicii divine în online, ultima versiune a Manualului Bisericii, vești misionare și aplicații pentru telefoane mobile. Ultima aplicație creată în cadrul Departamentului Isprăvnicie se numește Dăruire AZȘ și ne permite să oferim daruri și zecimi de pe telefonul mobil.

S-au difuzat reportaje despre rețele de excelență în misiune (învățământul confesional adventist și centrele de sănătate) și un scurt raport video despre cea mai recentă activitate misionară de anvergură – campania „Împreună pentru oameni”, de la Craiova. Spre finalul sesiunii, delegații au urmărit imagini de pe șantierul Spitalului Oncologic din Târgu-Mureș și au votat ca suma de 1 milion de euro să fie donată din fondurile Uniunii Adventiste pentru acest mare obiectiv. 

Biserica din România a fost plină de viață în ultimele săptămâni: i-am simțit pulsul la Congresul Național al Rromilor Adventiști, la Congresul Evangheliștilor cu Literatura, la Congresul Medical Adventist, ținut în Brașov, atunci când am întâlnit misionarii din librării, la Convenția Sola Scriptura sau când am revăzut slujbașii Bisericii în cadrul obișnuitelor întrevederi de toamnă – eu fiind prezent din partea Uniunii la întâlnirile din Banat, Moldova și Oltenia.

Luna trecută, instituțiile noastre de radio și televiziune au fost vizitate de o delegație internațională (GAiN) formată din peste 200 de pastori, directori în educație, experți în comunicare și profesioniști din mass-media adventistă, pe care i-am salutat la sediul central al Bisericii. Sesiunea Conferinței Generale la care am participat în Washington, SUA, mi-a oferit încă o dovadă în plus despre puterea poporului care ține poruncile lui Dumnezeu și are credința lui Isus. Și cred că, recent, ne-am apropiat mai mult de persoana Mântuitorului Isus prin intermediul conferințelor televizate „Isus ne-a învățat”.

Cel ce a promis că peste puțină vreme Îl vom vedea să vă binecuvânteze, și în așteptarea Lui să facem bine și să fim bogați în fapte bune, darnici și gata să simțim împreună cu alții (1 Timotei 6:19)!