5 Martie 2020

5 Martie 2020

– pregătește agenda comitetului local al Uniunii de Conferințe împreună cu secretarul și trezorierul acesteia.

Read MoreLong right arrow

4 Martie 2020

– discută planuri editoriale cu referire la Biblie împreună cu directorul și redactorul-șef al Editurii Viață și Sănătate.

Read MoreLong right arrow

Gândul lui Isus

Apostolul Pavel ne oferă, în Epistola către Filipeni, patru exemple de oameni cu mintea supusă lui Dumnezeu: Isus Hristos (2:1–11), Pavel însuși (2:12-18), Timotei (2:19-24) și Epafrodit (2:25-30). Toți cei menționați se încadrează în categoria celor care nu s-au uitat la foloasele lor, însă Hristos este modelul complet, desăvârșit, idealul oricărui creștin care dorește să…

Read MoreLong right arrow

24 Februarie – 1 Martie 2020

– în perioada 24 februarie – 1 martie vizitează adventiști români din diaspora și bisericile adventiste de limbă română Eben Ezer, Emaus, Torejon, Betania și Calatrava; – este informat despre lucrările Convenției de misiune adventistă în postmodernism, organizate de Conferința Generală în Madrid.

Read MoreLong right arrow

23 Februarie 2020

– participă la lucrările Consiliului Director al Fundației Spitalul Adventist la Timișu de Sus, județul Brașov.

Read MoreLong right arrow

21 – 22 Februarie 2020

– în perioada 21 – 22 februarie călătorește la Mediaș, județul Sibiu, și participă la programele bisericii în Sabat și la întâlnirea evanghelistică.

Read MoreLong right arrow

20 Februarie 2020

– coordonează ședința de lucru pentru a marca 150 de ani de adventism românesc; – participă directori din Uniune și pastorul Ciprian Ciurea din Pitești.

Read MoreLong right arrow

19 Februarie 2020

– participă la o videoconferință cu administratorii Diviziunii Intereuropene privind spitalul adventist din România și renovarea centrului din Stupini, Brașov.

Read MoreLong right arrow

18 Februarie 2020

– vizită de lucru în Conferința Moldova, alături de președintele acesteia, pastorul Nica Tiberiu; – vizitează obiectivele din Galați, Iași și Bacău, apoi participă la alegerea noului director al școlii adventiste din Matca, județul Galați.

Read MoreLong right arrow

17 Februarie 2020

– cu Sebastian Felea, directorul Departamentului de muzică din cadrul Uniunii, urmată de o ședință de lucru cu administratorii Uniunii privind statutul Casei de Pensii a Bisericii Adventiste.

Read MoreLong right arrow