18 Martie 2020

– coordonează redactarea comunicatului pentru „Noi recomandări pentru credincioșii Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea privind pandemia Covid-19”.