Biserica Adventista de Ziua a Saptea
Caută

Buletine

Buletine

Raportul pastorului Aurel Neațu | 2019-2024

„În ziua cea bună, fii fericit! În ziua cea rea, cugetă: Dumnezeu a făcut-o și pe una și pe cealaltă, astfel încât omul să nu poată afla nimic despre ce va fi după el.” – Eclesiastul 7:14 (NTR) Am primit mandatul de președinte cu simțământul unei chemări divine, fără să

Buletin informativ ianuarie 2023

Ne e cunoscut că Dumnezeu măsoară, numără și cântărește, dar Apocalipsa surprinde un fapt mai puțin observat: și omului i s-a dat să evalueze Biserica, serviciile ei și credincioșii. Profetul Ioan a primit o unitate de măsură asemenea celei omenești și i s-a zis: „Scoală-te şi măsoară Templul lui Dumnezeu, altarul şi pe cei ce se închină în el.” (Apocalipsa 11:1)

Buletin informativ – octombrie și noiembrie 2022

„…fiindcă Dumnezeu ne-a găsit vrednici să ne încredinţeze Evanghelia, căutăm să vorbim aşa ca să plăcem nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care ne cercetează inima.” (1 Tesaloniceni 2:2-4)

Buletin informativ – ianuarie 2022

„Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice!” – acestea sunt cuvintele de biruință ale credincioșilor din generația sfârșitului (Apocalipsa 15:3).

Buletin informativ – iulie și august 2021

Un autor al Noului Testament prezintă două modele de credincioșie în lucrul încredințat peste casa lui Dumnezeu. Despre Moise citim că a fost „slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu”, în timp ce „Hristos este credincios ca Fiu”.

Buletin informativ – iunie 2021

Scripturile arată că „suntem împreună-lucrători cu Dumnezeu”. În parteneriatul umano-divin, „nici cel ce sădeşte, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu, care face să crească.”

Buletin de activitate – aprilie 2021

În timpurile Vechiului Testament, la începutul fiecărei luni, credincioșii aveau o sărbătoare de familie și adesea vizitau Templul din Ierusalim. Și pentru lumea modernă, perioada care cuprinde sfârșitul și începutul noii luni înseamnă un restart.

Buletin de activitate – februarie 2021

„Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne poartă povara,
Dumnezeu, mântuirea noastră!
Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor.”
Psalmii 68:19,20

Buletin de activitate – ianuarie 2021

În albia timpului, lunile anului rămân ca pietrele îngropate sub ape. Pentru noi, oamenii, cele mai multe fapte ajung să fie acoperite de uitare, dar pentru Dumnezeu, ele rămân întotdeauna ca o carte deschisă.

Buletin de activitate – noiembrie 2020

Am rezumat evenimente și repere din luna noiembrie, interpretate într-o notă personală. „Voi să mergeţi după Domnul Dumnezeul vostru şi de El să vă temeţi; poruncile Lui să le păziţi; de glasul Lui să ascultaţi; Lui să-I slujiţi şi de El să vă alipiţi” (Deuteronomul 13:4). În activitatea de președinte există deopotrivă sarcini curente – care trebuie

Mai jos găsești buletinul informativ al Comitetului Executiv al Conferinței Generale a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea publicat în limba engleză la adresa oficială.

Comitetul Executiv al Conferinței Generale este a doua cea mai importantă structură de conducere a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, după Sesiunea Adunării Generale a Bisericii. 

fotografie preluată de pe site-ul Comitetului Executiv al Conferinței Generale
WhatsApp
Facebook
Telegram
Twitter
Print