26 Martie 2020

– coordonează redactarea comunicatului „Actualizarea mesajului pentru credincioșii Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România privind pandemia Covid-19”.