3 Aprilie 2020

– supune la vot noua fișă de post a pastorului în contextul pandemiei, face cumpărături pentru persoane vulnerabile și comunică un e-mail către pastorii Bisericii.