Despre

Aurel Neațu a fost ales președinte al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România în aprilie 2019, în cadrul Sesiunii Adunării Generale Elective din Cernica, Ilfov.

Pastorul Neațu este hirotonit din data de 02.02.2002, fiind al paisprezecelea președinte al adventiștilor din România, în prezent o populație de aproximativ 100 000 de credincioși răspândiți în toate orașele țării și în majoritatea localităților rurale. El și soția sa, Carmen, au împreună trei copii: Alexandru, Thomas și Ingrid.

Aurel Neațu s-a născut în anul 1967, în localitatea Dracea, și și-a petrecut copilăria în Teleorman, județul cu cea mai densă populație de adventiști din Europa. A absolvit studiile liceale în Alexandria și cursurile superioare în București, fiind licențiat al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca în anul 1996. Cursurile de master în comunicare și relații publice la Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București le-a absolvit în anul 2005.

Activitatea pastorală și-a început-o în sudul țării, în districtul Zimnicea, după care a slujit comunitățile adventiste din Alexandria și Craiova. Între anii 2005 și 2009 a condus Departamentul de comunicare și libertate religioasă în cadrul Conferinței Oltenia, apoi a fost ales secretar culte în aceeași instituție, pe care a condus-o ca președinte în perioada 2009-2013.

Între anii 2016 și 2019 a fost mandatat ca secretar executiv al Uniunii de Conferințe și secretar al Asociației pastorilor adventiști din România.

În prezent, președintele Aurel Neațu conduce administrația centrală a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România, o structură de coordonare a unităților administrative regionale. Pastorul Neațu reprezintă interesele credincioșilor români și ale instituțiilor adventiste din România la nivel european și face parte din consiliul de conducere al bisericii mondiale, cu sediul în Silver Spring, Maryland, Statele Unite ale Americii.

Sarcinile prezidențiale curente includ conducerea Uniunii de Conferințe și a celor 50 de angajați ai ei, împreună cu secretarul și trezorierul acesteia, supravegherea strategiei instituționale și de misiune, participarea la consilii regionale în cadrul comitetelor de lucru, vizite la instituțiile bisericii, acordarea de audiențe pentru credincioși, pastori și directori de departamente, precum și frecvente călătorii în interes de serviciu, atât în țară, cât și în afara ei. În secțiunea Agenda președintelui puteți consulta o selecție a programului de întruniri și activități publice.