20 iunie 2020

– participă la serviciile religioase ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din Matca, Galați;

– întâlnește credincioșii adventiști din Ivești, Galați, predică la ceremonia de botez și vizitează Centrul de Sănătate SANED.