7 iulie 2020

Agenda

– conduce ședința de lucru a Comitetului Executiv al Uniunii de Conferințe, întrunit la Universitatea Adventus din Cernica, Ilfov.