25 iulie 2020

– vineri seara, vizitează Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din Bunești, Mureș;

– este prezent la ceremonia de hirotonire din Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din Luduș, Mureș.