3 septembrie 2020

– finalizează sesiunea organizată pentru obiectivele strategice prioritare în anul 2020-2021, desemnat ca „Anul copiilor și tinerilor” în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România.