8 septembrie 2020

Agenda

– este prezent la ședința Comitetului Executiv al Conferinței Transilvania de Sud în Târgu Mureș; transmite un mesaj scris pastorilor adventiști din țară.