21 septembrie 2020

– acordă audiență unei familii și pregătește agenda următoarei ședințe a Comitetului executiv al Uniunii de Conferințe;

– consultă forul european al Bisericii în probleme administrative și participă la o simulare a sistemului electronic de vot pentru Consiliul Anual al Conferinței Generale.