20 octombrie 2020

– se consfătuiește cu administratorii Bisericii pentru agenda comitetului local;

– împreună cu secretarul și trezorierul instituției, întâlnesc prin videoconferință rectorul și capelanul Universității Adventus din Cernica.