31 octombrie 2020

Agenda

– împreună cu colegi pastori din Conferința Moldova este prezent la ceremonia de inaugurare a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din Solca, Neamț.