20 octombrie 2020

– sfătuiește echipa de coordonare a conferințelor biblice „Vie Împărăția Ta!” și transmite un mesaj scris către credincioși;

– seara, participă la serviciu divin organizat pe platforma Zoom de către Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Grenelle, Franța.