02 decembrie 2020

– primește în audiență un misionar voluntar;

– seara, conduce serviciul divin de închinare în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Pietroșani, Prahova, la Săptămâna de Rugăciune.