5 ianuarie 2021

– este prezent la sediul central al Bisericii și are o convorbire pe teme administrative cu pastorul Georgel Pîrlitu, secretarul Uniunii de Conferințe și pastorul Emil Jigău, trezorierul acesteia.