06 ianuarie 2021

– împreună cu secretarul și trezorierul Uniunii, participă la trei ședințe administrative, având ca invitați directori de instituții.