23 ianuarie 2021

– vizitează Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din Rădoiești, Teleorman;

– întâlnește on-line prezbiterii Bisericii, într-o videoconferință națională organizată de Asociația Pastorală, prin directorul acesteia, pastorul Marius Andrei.