30 ianuarie 2021

– vizitează Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din Călugăreni, Giurgiu;

– întâlnește comunitatea gaborilor adventiști din București, în biserica Belu.