10 martie 2021

– deschide ședința comitetului local al Uniunii și supune la vot rezoluțiile;

– are o consiliere administrativă cu președintele unei structuri regionale a Bisericii.