20 martie 2021

– participă la serviciul divin în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea „Speranța” din localitatea Botoșani.

– slujește la o ceremonie funerară în județul Iași.