05 aprilie 2021

– pregătește agenda comitetului local împreună cu secretarul și trezorierul Uniunii de Conferințe;

– discută probleme administrative cu un pastor pensionar și consiliază un alt pastor.