03 mai 2021

– e conectat la ședința Comitetului Executiv al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea de la nivelul european și ia parte la lucrările comitetului de numiri al aceleiași entități.