24 mai 2021

– participă la lucrările Comitetului Executiv al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea de la nivelul european, Diviziunea Inter-Europeană.