07 iunie 2021

– călătorește la Centrul de Tineret și Misiune din Coșna, Suceava, pentru Convenția liderilor din Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România.