09 iunie 2021

– încheie lucrările Convenției liderilor Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România, la Coșna, Suceava;

– evaluează candidații pentru hirotonirea ca pastor în cadrul examenului organizat de către conducerea Bisericii din Moldova.