26 iunie 2021

– răspunde invitației de a fi prezent la inaugurarea Centrului Românesc de Cultură, Educație și Spiritualitate „Luceafărul de dimineață” în Cernăuți, Ucraina.

– rostește un mesaj la ceremonia de consacrare a Bisericii Adventiste Române din strada Universității, nr. 24, Cernăuți, Ucraina.