08 septembrie 2021

– se consultă cu secretarul și trezorierul Uniunii pentru întocmirea agendei comitetului local;

– ia parte la ședința săptămânală a comitetului local.