10 septembrie 2021

– călătorește la Centrul de Tineret al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din Sătic, Argeș, pentru activitățile de sabat.