22 septembrie 2021

– este prezent la ședința de lucru a comitetului local al Uniunii;

– călătorește la Sătic, Argeș, pentru a întâlni pastorii Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din regiunea Olteniei.