24 septembrie 2021

– călătorește către Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Laslea, Sibiu, pentru serviciul public de închinare de la începutul Sabatului.