08 octombrie 2021

– semnează documente la un birou notarial pentru Centrul Media Adventist;

– continuă on-line ședința Comitetului Executiv al Conferinței Generale – forul mondial al Bisericii Adventiste.