28 ianuarie 2021

28 ianuarie 2021

– împreună cu colegii administratori, vizitează Centrul Multifuncțional de la Stupini, Brașov, pentru proiectul de renovare.

Read MoreLong right arrow

27 ianuarie 2021

– participă la ședința comitetului local al Uniunii și la Consiliul de Administrație al Universității Adventus.

Read MoreLong right arrow

26 ianuarie 2021

– semnează documente juridice la biroul notarial.

Read MoreLong right arrow

25 ianuarie 2021

– consiliază trei directori de departamente ale Uniunii, în sesiuni dedicate misiunii adventiste.

Read MoreLong right arrow

23 ianuarie 2021

– vizitează Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din Rădoiești, Teleorman; – întâlnește on-line prezbiterii Bisericii, într-o videoconferință națională organizată de Asociația Pastorală, prin directorul acesteia, pastorul Marius Andrei.

Read MoreLong right arrow

22 ianuarie 2021

– întâlnește președinții Uniunilor de Conferințe din Europa, într-o videoconferință convocată de pastorul Mario Brito, președintele Diviziunii Inter-Europene a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea.

Read MoreLong right arrow

21 ianuarie 2021

– predă cursuri de drept bisericesc la Universitatea Adventus; – primește în audiență un coordonator de departament dintr-o instituție publică.

Read MoreLong right arrow

20 ianuarie 2021

– participă la o ședință de lucru cu membrii comitetului local al Uniunii și împreună cu invitați de la Hope Discovery România, Centrul Media Adventist, Asociația Sola Scriptura și Departamentul de Misiune.

Read MoreLong right arrow

19 ianuarie 2021

– prezintă un cuvânt biblic la examenul candidaților pentru hirotonire pastorală; – are ședință de lucru împreună cu secretarul Uniunii de Conferințe, trezorierul acesteia și un director administrativ; – ia parte la ședința Consiliului Consultativ de Misiune.

Read MoreLong right arrow

16 ianuarie 2021

– vizitează Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din Slobozia, Ialomița.

Read MoreLong right arrow