17 aprilie 2021

17 aprilie 2021

– slujește la serviciile divine din Bisericile Adventiste de Ziua a Șaptea din Iași (Sărărie) și Moșna.

Read MoreLong right arrow

16 aprilie 2021

– călătorește în Moldova pentru serviciul divin de vineri seara în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Iași, Sărărie.

Read MoreLong right arrow

15 aprilie 2021

– redactează raportul biroului președintelui pentru dosarul Comitetului Executiv al Uniunii de Conferințe.

Read MoreLong right arrow

14 aprilie 2021

– e prezent la ședința comitetului local al Uniunii; – se conectează la lucrările Comitetului Executiv al Conferinței Generale, convocat pentru sesiunea de primăvară.

Read MoreLong right arrow

13 aprilie 2021

– ia parte la sesiunea de primăvară a Comitetului Executiv al Conferinței Generale.

Read MoreLong right arrow

10 aprilie 2021

– slujește la serviciul divin de închinare în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Războieni, Iași.

Read MoreLong right arrow

09 aprilie 2021

– publică raportul lunar al președintelui. – vizitează Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Scânteia, Iași.

Read MoreLong right arrow

07 aprilie 2021

– este invitat la emisiunea „Dimineața cu speranță”, la postul de televiziune Speranța, și oferă informații despre programul „Isus a zis…”. – ia parte la o videoconferință convocată de organizația europeană a Bisericii.

Read MoreLong right arrow

06 aprilie 2021

– ia parte la lucrările comitetului local al Uniunii, la sediul central al Bisericii.

Read MoreLong right arrow

05 aprilie 2021

– pregătește agenda comitetului local împreună cu secretarul și trezorierul Uniunii de Conferințe; – discută probleme administrative cu un pastor pensionar și consiliază un alt pastor.

Read MoreLong right arrow