22 iunie 2021

22 iunie 2021

– întâlnește auditorul din partea General Conference Auditing Service; – pregătește agenda comitetului local împreună cu secretarul și trezorierul Uniunii.

Read MoreLong right arrow

13 iunie 2021

– prezintă un îndemn biblic în aula Universității Adventus, cu ocazia festivității de absolvire (seria 1) a anului universitar, din cadrul facultăților de Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar și Asistență Medicală Generală. – rostește un mesaj din Biblie la festivitatea de absolvire (seria 2) a anului universitar, pentru facultățile de Teologie Adventistă Pastorală, Asistență Socială…

Read MoreLong right arrow

22 aprilie 2021

– este invitat la o ședință administrativă împreună cu trezorierul Uniunii și directorul Departamentului de Publicații, directorul Editurii Viață și Sănătate și directorul revistei „Semnele timpului”. – se conectează la ședința Comitetului Executiv al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea de la nivel mondial.

Read MoreLong right arrow