13/02/2021

13/02/2021

– acordă o audiență in biroul președintelui; – alături de colegii din comitetul local al Uniunii, ia parte la ședința săptămânală de lucru.

Read MoreLong right arrow

Mesaj pentru familia Bisericii – 12 martie 2021

Președintele se adresează familiei spirituale a Bisericii cu un mesaj despre sesiunile oficiale de alegeri regionale și transmite informații recente de interes general. Transcrierea mesajului mai jos, pentru cei care preferă conținut sub formă de text. Stimată familie de credincioși adventiști, În viața Bisericii a sosit vremea sesiunilor oficiale de lucru, la nivelurile administrativ-teritoriale. Periodic…

Read MoreLong right arrow

Cuvânt înainte – „Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România: istorie, spirit și patrimoniu”

Pastorul Aurel Neațu prefațează cartea menționată mai sus, publicată la Editura Paideia, București. Proiect finanțat de Guvernul României, Secretariatul de Stat pentru Culte. Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea a aniversat recent un secol și jumătate de la atestarea adventismului pe teritoriul Țărilor Române și, în același an, 2020, un veac de la înființarea Uniunii…

Read MoreLong right arrow