Mesajul președintelui – 24 septembrie 2022

Mesajul președintelui – 24 septembrie 2022

Pastorul Aurel Neațu face declarații despre Adunarea Generală Extraordinară din Cernica, 20 noiembrie 2022. Transcrierea mesajului mai jos, pentru cei care preferă conținut sub formă de text. Comitetul Executiv al Uniunii Adventiste către credincioșii Bisericii care sunt în Hristos Isus împreună cu pastorii și prezbiterii: Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru! Toți…

Read MoreLong right arrow

Mesajul președintelui – 16 septembrie 2022

Președintele Uniunii de Conferințe relatează evenimente fericite în viața bisericii: inaugurări de școli adventiste și atestarea a 100 de ani de existență a unor biserici adventiste locale. Transcrierea mesajului mai jos, pentru cei care preferă conținut sub formă de text. Stimată familie adventistă, dragi prieteni, Să trăiești în vremea sfârșitului este ca și cum ai…

Read MoreLong right arrow

Mesajul președintelui – 1 iulie 2022

Pastorul Aurel Neațu informează Biserica despre noutățile apărute în mass media adventistă și despre rezultatele vizitelor de evaluare ARACIP în învățământul confesional. Transcrierea mesajului mai jos, pentru cei care preferă conținut sub formă de text. „Isus vine!” – în felul acesta s-au salutat mii de adventiști din peste 200 de țări, la sesiunea Conferinței Generale…

Read MoreLong right arrow

Imagini de la sesiunea internațională a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea – Conferința Generală | St. Louis, SUA | 6-11 iunie 2022

6 iunie 2022 07 iunie 2022 08 iunie 2022 09 iunie 2022 10 iunie 2022 11 iunie 2022 – mesaj 11 iunie 2022 – imagini 11 iunie 2022 – interviu Raport România România la defilarea națiunilor

Read MoreLong right arrow

Mesajul președintelui – 3 iunie

Dragi prieteni, stimată familie adventistă,  Membrii comitetului Uniunii de Conferințe vă urează pace și sănătate. Mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, ne aducem aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu, de lucrarea credinței voastre și ne rugăm ca dragostea fiecăruia din voi toți față de ceilalți să se mărească tot mai mult (adaptare după 1 Tesaloniceni 1:2,3).…

Read MoreLong right arrow

Mesajul presedintelui – 6 mai 2022

Pastorul Aurel Neațu se adresează comunității adventiste de credință cu informații din ultimele două săptămâni, referitoare la viața Bisericii și departamentele Uniunii. Transcrierea mesajului mai jos, pentru cei care preferă conținut sub formă de text. Stimați așteptători ai Domnului Isus, dragi prieteni, După aceste zile când primăvara a îmbrățișat toată natura, Creatorul lumii ne dă…

Read MoreLong right arrow

Raportul președintelui – 18 aprilie 2022

Sibiu, comitetul de bilanț „Mari şi minunate sunt lucrările Tale, Doamne Dumnezeule atotputernice!” – acestea sunt cuvintele de biruință ale credincioșilor din generația sfârșitului (Apocalipsa 15:3). Pentru că aștept întoarcerea Domnului Isus, vreau să Îl preamăresc pe Domnul și, împreună cu poporul adventist din toată lumea, să „săvârșim lucrările lui Dumnezeu” (Ioan 6:28). Suntem la…

Read MoreLong right arrow

Mesajul președintelui – 15 aprilie 2022

Pastorul Aurel Neațu informează Biserica despre impactul acțiunilor sinergice de voluntariat în orașul Bacău. Președintele anunță un număr impresionant de invitați laici la următoarea sesiune a comitetului executiv al Uniunii și face precizări despre activitatea și finanțările ADRA România. Transcrierea mesajului mai jos, pentru cei care preferă conținut sub formă de text. Dragi prieteni, stimați…

Read MoreLong right arrow

Mesajul președintelui – 18 martie 2022

Pastorul Aurel Neațu raportează activitatea de binefacere a Bisericii pentru ucraineni, anunță congresul medical adventist și oferă informații despre vizita sa de lucru în Slovenia. Transcrierea mesajului mai jos, pentru cei care preferă conținut sub formă de text. Dragi credincioși adventiști, dragi prieteni, În mesajul acesta, vă prezint aspecte din actualitatea Bisericii, cu dorința ca…

Read MoreLong right arrow

Mesaj din vama Siret, Suceava – 27 februarie 2022

Pastorul Aurel Neațu este voluntar în vama din Siret și într-un video comunică Bisericii informații despre activitatea voluntarilor ADRA România.

Read MoreLong right arrow