Lecții în timp de pandemie

Lecții în timp de pandemie

În ultimele săptămâni un nor întunecat s-a abătut asupra țării noastre și a acoperit cu umbra lui orânduirea vieții de zi cu zi. Fenomenul s-a amplificat nebănuit, cu o repeziciune pe care puțini au fost în stare s-o prezică. În umbra noului coronovirus, oamenii se simt nesiguri. Am fost obișnuiți să gândim că niciun necaz…

Read MoreLong right arrow

Gândul lui Isus

Apostolul Pavel ne oferă, în Epistola către Filipeni, patru exemple de oameni cu mintea supusă lui Dumnezeu: Isus Hristos (2:1–11), Pavel însuși (2:12-18), Timotei (2:19-24) și Epafrodit (2:25-30). Toți cei menționați se încadrează în categoria celor care nu s-au uitat la foloasele lor, însă Hristos este modelul complet, desăvârșit, idealul oricărui creștin care dorește să…

Read MoreLong right arrow

O zi cu Isus

„Să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințenie pe care le dă adevărul.” (Efeseni 4:23-24) Numele Zacheu înseamnă „cel neprihănit”. Cu siguranță, comunitatea religioasă evreiască din Ierihon nu-l considera drept, nu doar pentru că strângea impozite de…

Read MoreLong right arrow

Atât de aproape!

Domnul i-a zis: „Aceasta este țara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, zicând: O voi da seminței tale. Ți-am arătat ca s-o vezi cu ochii tăi, dar nu vei intra în ea.” Deuteronomul 34:4-5 Moise s-a suit din câmpia Moabului pe muntele Nebo, pe vârful muntelui…

Read MoreLong right arrow

Ceea ce rămâne

„Bunătatea Ta este înaintea ochilor mei și umblu în adevărul Tău!” (Psalmii 26:3) Am ajuns și la acest sfârșit de an! Fie că vrem sau nu, ne uităm în urmă și facem o retrospectivă a activităților, a evenimentelor care s-au întâmplat în viața noastră. Privind în urmă și analizând, vedem ce rămâne! Ralph Waldo Emerson,…

Read MoreLong right arrow

La răscruce de timp

Încă de la începutul lucrării Sale, prin alegerea celor doisprezece care aveau să-i devină ucenici, Domnul Isus a pus bazele modului în care biserica Sa ar fi trebuit să facă misiune. Din păcate, deși părem convinși cu toții de imperativul acestui mandat, el rămâne încă un deziderat pentru Biserica Adventistă contemporană. Sunt însă semne că…

Read MoreLong right arrow

Faceți ucenici!

„Şi învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit!” (Matei 28:20 p.p.) Deși nu este ultima declarație făcută de Isus înainte de înălțarea Sa, cea din Matei 28:18-20 este numită de către cei mai mulți cercetători ai Scripturii Marea Trimitere. Totodată, este unanim recunoscut că aceasta ni se aplică nouă, credincioșilor de astăzi, motiv pentru care…

Read MoreLong right arrow