Recent Posts

Atât de aproape!

Domnul i-a zis: „Aceasta este țara pe care am jurat că o voi da lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov, zicând: O voi da seminței tale. Ți-am arătat ca s-o vezi cu ochii tăi, dar nu vei intra în ea. (Deuteronomul 34:4-5) Moise s-a suit din câmpia Moabului pe muntele Nebo, pe vârful muntelui Pisga, în fa…

Read Moreo-arrow__long--left

Faceți ucenici!

Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit! (Matei 28:20 p.p.) Deși nu este ultima declarație făcută de Isus înainte de înălțarea Sa, cea din Matei 28:18-20 este numită de către cei mai mulți cercetători ai Scripturii Marea Trimitere. Totodată, este unanim recunoscut că aceasta ni se aplică nouă…

Read Moreo-arrow__long--left

Bine ai venit!

Îți mulțumesc pentru că vizitezi paginile mele. Ca președinte, călătoresc o bună parte din timp. Din nefericire, chiar dacă aș fi prezent în fiecare Sabat într-o altă biserică adventistă, nu aș reuși să vizitez toate comunitățile adventiste din România. De aceea, doresc să împărtășesc aici câteva gânduri și experiențe care pot fi de ajutor familiei bisericii. Mă rog lui Dumnezeu ca toți credincioșii adventiști să continue așteptarea Domnului Isus și să se „lupte pentru credința care a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna” (Iuda 1:3).