Mesaj din pandemie #1

Se pare că stresul ultimelor săptămâni i-a făcut pe cei mai mulți dintre noi să uite acea idee, atât de repetată între noi, că „nu avem a ne teme de nimic cu privire la viitor, decât să uităm drumul pe care Dumnezeu ne-a călăuzit până acum”.

În ultima săptămână, numărul adventiștilor infectați cu COVID-19 a ajuns la circa 60 de persoane în Spania, Italia și Anglia. Cei mai mulți dintre ei sunt în stare bună și se recuperează. Din presa adventistă și informațiile culese de la pastori români în diaspora am aflat că au fost înregistrate două decese în Europa. În România cunoaștem doar două persoane afectate și boala este ținută sub control, cu cele mai mari șanse de vindecare.

Nu e sănătos să ne îngrijorăm cu privire la ziua de mâine, nici cu privire la viitor. Apostolul Pavel scria: „Domnul este aproape. Nu vă îngrijoraţi de nimic […]” Filipeni 4:5-6. Dacă pandemia ne învață ceva, atunci ea vorbește despre marea noastră nevoie de a fi mai aproape de Dumnezeu.

Suntem responsabili să ne distanțăm fizic unii de alții, dar nu este nevoie să ne distanțăm de Dumnezeu: putem veni din ce în ce mai aproape de El.

Am observat că numărul videoconferințelor pentru comitete și întâlniri de lucru în cadrul organizației a crescut exponențial și mă aștept la o activitate bogată în continuare. Încurajez pastorii și bisericile care au capacități de transmite servicii divine în direct să continue să ofere ascultătorilor un mesaj biblic, plin de speranță și sens.

Într-o zi, criza COVID-19 se va termina, dar misiunea Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea va merge înainte. Chiar dacă bisericile sunt închise acum, ele nu sunt oprite. Chiar dacă serviciile divine sunt suspendate, biserica trăiește, este vie și va continua să fie așa.

Iată mai jos o făgăduință pe care am găsit-o în scrierile lui Ellen White:
„Veac după veac, Dumnezeu a făcut cunoscut felul în care lucrează El. Când a venit un timp de criză, El S-a descoperit intervenind astfel pentru a împiedeca realizarea planurilor lui Satana. În viața națiunilor, a familiei și a individului, El a îngăduit adesea să vină un moment de criză, pentru ca intervenția și prezența Sa să poată fi evidentă. În situația aceea El a făcut cunoscut că există un Dumnezeu în Israel, care va susține Legea Sa și va apăra pe poporul Său.” {Parabolele Domnului Hristos 178.2}

Sunt ferm convins că Dumnezeu conduce poporul adventist în toată lumea, îl face mai puternic și îl aduce mai aproape de El.

București, 23 martie 2020