Să nu vi se tulbure inima!

Capitolul 14 din Evanghelia după Ioan începe și se încheie cu un îndemn plin de iubire al Domnului (Ioan 14:1,27). Nu este de mirare că apostolii erau tulburați. Unul dintre ei era un trădător, iar Petru fusese avertizat că avea să se lepede de Învățătorul de trei ori, înainte să cânte cocoșul.

Asemenea lui, nici noi nu ne cunoaștem inimile. Știm însă cu toții, din experiență, că acestea se tulbură ușor. Perioada pe care tocmai am parcurs-o stă ca mărturie. Dar cea mai grea lovitură pentru ucenici a fost realizarea faptului că Isus avea să-i părăsească (Ioan 13:33). Cum i-a liniștit Domnul?

Să ne întoarcem în timp și să participăm împreună cu ucenicii la ședința de vindecare a inimilor rănite și întristate, prin șase asigurări minunate, încă atât de actuale. Dacă ești ucenic al Domnului Isus Hristos, poți revendica toate aceste făgăduințe, te poți bucura de ele.

1. Veți fi în cer, în Împărăția lui Dumnezeu. „Mă voi întoarce și vă voi lua cu Mine, pentru ca acolo unde sunt Eu, să fiți și voi!” (v. 3). Cerul este un loc real, nu este un produs al imaginației noastre. Este locul în care locuiește Dumnezeu, iar Isus stă la dreapta Sa. Este descris de către autorii Bibliei ca un regat, o moștenire, un oraș și o casă. Cuvântul tată este folosit de 53 de ori în doar patru capitole din Ioan 13–17. Cerul – spune Domnul Isus – este casa Tatălui meu. Cerul este acasă pentru copiii lui Dumnezeu. Isus pregătește un loc pentru mine. Cum ne ajută această asigurare că vom fi în Împărăția lui Dumnezeu? Făgăduința unei case cerești la sfârșitul vieții de credință ne permite să suportăm cu bucurie obstacolele și luptele de pe parcurs. Această asigurare L-a încurajat chiar pe Domnul nostru, „care, pentru bucuria care I-a fost pusă înainte, a îndurat crucea” (Evrei 12:2). Pavel avea acest adevăr în minte atunci când a scris: „Căci socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături de slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi toți” (Romani 8:18).

2. Îl putem cunoaște pe Tatăl chiar acum (14:7-11). Nu trebuie să așteptăm să ajungem în cer pentru a-L cunoaște. Filosoful Platon a scris: „A afla pe Tatăl și Făcătorul acestui univers este o sarcină grea, iar când L-am găsit, să vorbim despre El tuturor oamenilor este imposibil.” Dar Platon a greșit! Îl putem cunoaște pe Tatăl pentru că Isus Hristos L-a descoperit. De ce ar trebui să ni se tulbure inimile atunci când Creatorul și Guvernatorul universului este propriul nostru Tată (Luca 10:21)? Putem primi de la El resursele spirituale necesare în zilele dificile.

3. Avem privilegiul rugăciunii (Ioan 14:12-15). De ce să te îngrijorezi când poți să te rogi! Să ne rugăm cu credință, să cerem lucruri mari, curajoase; să ne rugăm în Numele lui Isus și în ascultare iubitoare. Cel mai bun remediu pentru o inimă tulburată este rugăciunea.

4. Avem Duhul Sfânt (Ioan 14:16-18). Cuvântul grecesc parakletos este folosit doar de către Ioan (14:16,26; 15:26; 16:7; 1 Ioan 2:1). Înseamnă „chemat alături pentru a ajuta”. Duhul Sfânt este un dar de la Tatăl ca răspuns la rugăciunea Fiului. În timpul slujirii Sale pământești, Isus i-a călăuzit, păzit și învățat pe ucenicii Săi, dar El urma să-i părăsească. Duhul Sfânt avea să vină și să locuiască în ei, luând locul Stăpânului lor. Isus a numit Duhul „un alt Mângâietor”, iar cuvântul grecesc tradus „altul” înseamnă „altul de același fel”. Duhul lui Dumnezeu nu este diferit de Fiul lui Dumnezeu, pentru că amândoi sunt Dumnezeu. Nu suntem singuri, abandonați, neputincioși și fără speranță! Duhul Sfânt este gata mereu și poate să vindece inimile rănite!

5. Ne bucurăm de dragostea Tatălui (Ioan 14:19–24; Romani 5:5). Ioan vorbește despre dragostea lui Dumnezeu manifestată prin Isus pentru ucenici, de o dragoste prezentă, manifestată în dreptul celor care l-au primit pe Isus ca Mântuitor și despre o dragoste viitoare, care se va manifesta din belșug la revenirea Domnului. Una dintre cele mai bune metode de a vindeca o inimă tulburată este să o scăldăm în dragostea lui Dumnezeu. Când vă simțiți ca un „orfan”, lăsați Duhul Sfânt să vă descopere dragostea Tatălui într-un mod mai profund. Charles Spurgeon a spus: „O credință mică vă va duce în ceruri, dar o credință mare va aduce cerul în sufletul vostru.” Inima ta poate deveni un „cer pe pământ”, în timp ce comunici cu Domnul și te închini Lui.

6. Avem pacea Lui, primită în dar (Ioan 14:25–31). Shalom este un cuvânt prețios pentru poporul evreu. Înseamnă mult mai mult decât doar absența războiului sau a suferinței. Shalom înseamnă integralitate, sănătate, securitate, chiar prosperitate în cel mai bun sens. Când te bucuri de pacea lui Dumnezeu, există fericire și mulțumire. Dar pacea lui Dumnezeu nu este ca „pacea” pe care o oferă lumea. Persoanele care nu-L cunosc pe Dumnezeu se bucură de pace atunci când nu există probleme, necazuri, încercări. Copiii lui Dumnezeu se bucură de pace în ciuda încercărilor, datorită prezenței puterii Duhului Sfânt. Oamenii din lume umblă prin vedere și depind de influențele din exterior, dar creștinii umblă prin credință și depind de veșnicie. Isus ne ajută să preluăm controlul asupra vieții noastre pe măsură ce ne predăm Lui și primim moștenirea Lui de pace.

Domnul Isus încheie ședința de încurajare a ucenicilor cu invitația: „Sculați-vă, haideți să plecăm de aici” (v. 31)!Dumnezeu Își dorește ca într-o zi toți copiii Săi să fie împreună acasă și să se bucure veșnic de părtășie. El vrea ca experiența aceasta să înceapă acum, în inima ta și a mea!

Articol publicat în revista „Curierul Adventist”, în cadrul rubricii „De la inimă la inimă”, august 2020.