Ce dovedește că rugăciunea este importantă pentru adventiști?

În 04 decembrie 2020, pastorul Aurel Neațu adresează Bisericii un mesaj video despre rugăciune, valoare fundamentală pentru adventiști. Președintele menționează practici din viața Bisericii, familii, școli și centre de sănătate care dovedesc rolul central al acesteia, dar în același timp atrage atenția asupra nevoii de a ne ruga mai mult și mai intens. În mod concret, propune adăugarea unui motiv special de rugăciune și solicită crearea unor tutoriale.

Cei care doresc să citească mesajul, pot citi mai jos transcrierea.

Stimați frați și surori, dragi prieteni,

Spre deosebire de ocaziile anterioare, astăzi, în contextul unei săptămâni speciale de închinare, am ales să împărtășesc cu dumneavoastră una dintre valorile de bază ale Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, și anume rugăciunea. Am și un motiv special de rugăciune, o invitație pentru comunitățile adventiste, dar mai înainte, pentru cei care ne cunosc mai puțin, voi arăta de ce rugăciunea ocupă un loc central în practicile noastre spirituale.

La începutul oricărei activități importante în cadrul Bisericii există cel puțin o rugăciune de deschidere. Fiecare serviciu public de cult și fiecare ședință de comitet încep în mod obligatoriu cu rugăciune. 

În Sabat dimineață, avem momentele când orice persoană prezentă se poate ruga, susținută de aminurile celorlalți. Fiecare vorbitor de la amvon se roagă mai întâi în taină și apoi se ridică să rostească predica, iar la final, după cântarea și rugăciunea de încheiere, toți ne rugăm a doua oară în gând. 

Ne rugăm individual și când intrăm în locașul de închinare și ne ocupăm locul pe scaun. Ne rugăm toți la strângerea darurilor, la începutul repetițiilor de cor, înainte de a face curățenia pentru Sfânta Cină și chiar atunci când efectuăm lucrări de reparație la biserici. Lăcașele noastre de cult stau mărturie în acest sens, unele purtând până astăzi pe frontispiciu numele mai vechi de „casă de rugăciune”. 

Am dorit să transmitem această valoare generațiilor tinere și astfel, în instituțiile adventiste de învățământ, ziua de cursuri începe întotdeauna cu devoțional și… rugăciune. La fel, înainte de a pleca acasă, elevii rostesc o rugăciune comună în sala de clasă, la sfârșitul orelor.

Împărtășim valoarea rugăciunii și cu beneficiarii serviciilor noastre. Am observat cu bucurie că, în centrele adventiste de sănătate, asistenții, terapeuții, medicii invocă puterea lui Dumnezeu asupra pacienților cu care lucrează înainte de a începe procedurile medicale.

Iar în casele noastre, după obiceiul transmis din părinți și bunici, în fiecare dimineață, mulți credincioși adventiști îngenunchează la marginea patului și cer harul lui Dumnezeu asupra copiilor lor, asupra Bisericii și societății. Actul acesta de închinare se repetă cu mulțumire la sfârșitul fiecărei zile. 

Suntem cunoscuți în societate pentru faptul că ne rugăm la fiecare masă chiar și de față cu oaspeții și, adesea, vizitatorii din biserici remarcă stilul nostru de a ne ruga. Uneori, zilele de sâmbătă devin Sabate de rugăciune și post și poate că în anul 2020 am avut cele mai multe propuneri în acest sens. 

În cultura noastră, consacrarea zilnică față de Dumnezeu este esențială. De mici am învățat că, în Vechiul Testament, oamenii din popor acordau atenție rugăciunii de familie la ora stabilită, când la templu se aduceau jertfa de dimineață și jertfa de seară. Asemenea lor, în multe familii adventiste încă se mai practică ceea ce noi numim „altarul familial”, acele ocazii de închinare și citire a textului biblic desemnat fiecărei zile. Dacă cineva dintre cei care ascultă mesajul meu nu a participat niciodată la un astfel de moment, îl rog să-i întrebe pe cei cunoscuți când poate veni la întâlnirea lor zilnică de închinare.

Dincolo de aspectele familiale și locale, la nivelul organizației din România, ne-am obișnuit să avem o Săptămână de Consacrare în luna octombrie, iar ca o încununare a anului calendaristic, avem de când ne știm Săptămâna de Rugăciune.

Cu ocazia încheierii Săptămânii de Rugăciune din anul 2020, permiteți-mi să atrag atenția asupra nevoii de a ne ruga mai mult și mai intens.  

Dragi frați și surori, vă îndemn să facem din rugăciune o prioritate în familiile noastre. Este timpul ca acasă copiii și nepoții noștri să ne cunoască drept oameni ai rugăciunii. Să ne reînnoim consacrarea față de Dumnezeu, să rezidim altarele Domnului! 

Pe lista dumneavoastră personală de cereri către Dumnezeu, aș dori să adăugăm un punct special. L-am găsit într-un paragraf inspirat și cred că este acel motiv de rugăciune care ar putea fi pe buzele tuturor acum la sfârșit de an. Vom citi împreună cum descrie Ellen White faptul că un mic grup de credincioși se roagă pentru biserică în timpul celui mai mare pericol. 

„În timpul când pericolul și descurajarea bisericii sunt cele mai mari, mica grupă care stă în lumină va geme și va suspina pentru nelegiuirile ce au loc în țară. Totuși rugăciunile lor se vor înălța îndeosebi pentru biserică, deoarece membrii ei se comportă așa cum se comportă lumea. Rugăciunile stăruitoare ale acestui număr mic de credincioși nu vor fi în zadar.” 
Mărturii pentru comunitate, vol. 5, p. 209

Dragii mei, chiar dacă tendința spre necredință este în creștere, chiar dacă evlavia și adevărata religie sunt tratate cu ușurință, este privilegiul nostru să vorbim mai întâi cu Dumnezeu, să ne rugăm pentru frații noștri mai slabi și să avem grijă la noi înșine. Aluatul evlaviei nu și-a pierdut încă puterea. Chiar acum este vremea ca Domnul să lucreze, pentru că Legea Lui este încălcată (Psalmii 119:126).

Noi credem că rugăciunea poate mișca brațul Celui Atotputernic. Acela care orânduiește stelele cerului și controlează valurile oceanului necuprins va lucra cu o putere infinită pentru poporul Său, care Îl cheamă prin credință.

Citim în Biblie că rugăciunea credinței a supus împărății, a făcut dreptate, a împlinit făgăduințe și a închis gurile leilor. Rugăciunea a stins puterea focului și a pus pe fugă oștirile dușmane. (Evrei 11:33, 34)

Rugăciunea este valoroasă pentru că ea este știința sfinților. Îmi place că în jurul meu sunt multe persoane care îi înțeleg puterea și, în același timp, sunt în stare să-i învețe pe cei neștiutori cum să vorbească cu Dumnezeu. De aceea, am cerut în mod expres colegilor să creeze tutoriale cu ajutorul cărora persoanele interesate să facă primii pași în viața de rugăciune. Sunt în asentimentul apostolului Pavel și am aceeași dorință de a ști cum să ne rugăm neîncetat și să-I mulțumim lui Dumnezeu „pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la noi” (1 Tesaloniceni 5:17,18). Aș vrea să ne rugăm în orice loc cu „mâini curate, fără mânie şi fără îndoieli” (1 Timotei 2:8).

Dragi prieteni, 

În timp ce unii se roagă să ne întoarcem la normal, la viața dinainte de pandemie, eu cred că e preferabil să ne întoarcem la Dumnezeu și la ceea ce a pregătit El pentru noi. Vă invit în Numele Domnului să descoperim voia Lui! Dumnezeu este gata să ne ofere binecuvântări pe care nu ni le-ar da dacă nu le-am cere în rugăciune. 

Să ne rugăm mai mult și mai intens, să ne rugăm pentru cei greșiți și să ne rugăm pentru Biserică! Fie ca Dumnezeu să asculte rugăciunile voastre și să vă binecuvânteze!