Spune mai departe

Mesaj transmis pe 10 decembrie 2020, în cadrul webinarului organizat de ADRA România, pentru informarea și conștientizarea asupra fenomenului violenței în familie.

Probabil cunoașteți faptul că ADRA este brațul umanitar al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, o asociație internațională cu filiale în peste 100 de țări. 

Colegii mei din România sunt un exemplu de practici excelente la nivel european, reprezentând cu mare onoare activitatea asociației în România. În rețeaua de comunicare adventistă, ADRA România este amintită frecvent și folosesc ocazia pentru a-i felicita pe angajații și voluntarii acesteia.

Îmi doresc ca succesul vostru să se convertească în fericire pentru toți beneficiarii asociației, împlinind viziunea de a trăi așa cum a plănuit Dumnezeu.  

Valorile ADRA reflectă parțial valorile religioase creștine și în mod special pe cele sociale. În ordine, cele trei valori fundamentale sunt dreptatea, compasiunea și dragostea.

Fără a accentua una dintre ele în detrimentul celorlalte, subliniez că, în activitățile noastre, căutăm dreptatea socială și binele comun tuturor oamenilor.  

Credem cu fermitate în demnitatea umană a celor săraci, credem în ajutorul pe care îl merită cei mai puțini avantajați prin naștere sau circumstanțe. Ne implicăm activ în restabilirea echilibrului pe balanța dreptății. Luptăm cu mijloacele și influența noastră pentru ca talerele de pe cântarul justiției să facă dreptate victimelor, să elimine abuzurile, să neutralizeze acțiunile agresorilor.  

Însă spiritul nostru este compasional. Noi credem în compasiune și în dragoste, în acele forțe care sunt mai puternice decât sentimentele omenești și care ne sunt dăruite de Creatorul tuturor oamenilor.

Fără compasiune, dreptatea s-ar transforma în răzbunare. Fără dragoste constantă, compasiunea nu ar fi de ajuns. Credem că triada valorilor noastre este completă și corect ordonată. Dreptatea este secondată de compasiune, iar dragostea întregește tabloul. 

Pentru împlinirea nevoilor fizice, emoționale și spirituale, căutăm aspectul comprehensiv în activitățile noastre de refacere și ajutorare. Permiteți-mi, vă rog, să împărtășesc cu dumneavoastră o veste cu adevărat bună.

Cunosc un partener puternic care ne ajută în campania „Spune mai departe”. Este un bun cunoscător al tacticilor de agresiune și foarte experimentat în lupta cu orice formă de violență: fizică, psihologică, verbală, socială, economică, domestică etc. Școala Lui este celebră pentru concepțiile de nonviolență pe care le promovează. Prin acțiuni pașnice, a înregistrat rezultate remarcabile, uneori chiar și în conflictele armate. 

Una din preocupările principale ale colaboratorilor Săi este să măsoare frecvent nivelul de violență și să limiteze creșterea acesteia la nivel global. Solicită rapoarte detaliate și arhivează toate informațiile. 

Numele acestui partener este Dumnezeu. În cartea Lui, numită de creștini Biblia, Dumnezeu Se exprimă clar în favoarea dumneavoastră și a tuturor agențiilor care colaborează cu El pentru bunăstarea socială și vindecarea traumelor. Dumnezeu este de partea victimelor și promite că le va face dreptate. 

De asemenea, există și o veste mai puțin plăcută, iar aceasta este despre prezența unor forțe speciale, în opoziție flagrantă cu forțele de menținere a ordinii sociale. Sunt forțe invizibile, dar foarte dure și active. 

Au dobândit experiență seculară în conducerea maselor, în influențarea psihologică, în schimbarea mediului, în perfecționarea metodelor de tortură și abuz.  Biblia le numește „spirite rele” și cu siguranță ați auzit sau ați citit despre ele. Se camuflează atât de bine, încât mulți oameni iau în derâdere existența lor. În felul acesta, au succes chiar și atunci când sunt ignorate.

Prin natura profesiei, dumneavoastră v-ați exersat abilitatea de a detecta realitățile invizibile. Știți, de exemplu, că mentalitățile greșite sunt dușmani redutabili. O mentalitate nu are carne și oase, nu poate fi legitimată sau încarcerată, dar ea există și produce efecte vizibile. O mentalitate greșită produce multă suferință. 

Mă adresez dumneavoastră, pentru că un ochi profesionist ca al dumneavoastră poate înțelege rapid realitățile invizibile care generează violență. Odată ce le-ați detectat, puteți spune mai departe.

Sunt sigur că ați putea beneficia de ajutorul inegalabil pe care Dumnezeu vi-l poate oferi. El dorește să vă ajute în deciziile grele pe care le aveți de luat, El dorește să vă indice drumul scurt în rezolvarea problemelor cu care vă confruntați.

Fiind de profesie pastor, închei cu o soluție de natură spirituală. Vă va ajuta mult să luptați împotriva culturii tăcerii, responsabilă pentru perpetuarea violenței domestice.

Vă invit să testați puterea rugăciunii individuale și, astfel, veți avea și mai mult succes la locul de muncă. Din studiul Sfintei Scripturi și din cărțile vechi ale creștinismului, știu că atunci când luptați împotriva violenței, sunteți implicați într-un conflict foarte vechi, anterior umanității.

Pentru a face față cu bine, pentru a vă maximiza rezultatele, aveți nevoie de ajutor supranatural. Dacă vă veți ruga la Dumnezeu, El vă va ajuta în îndeplinirea obiectivelor profesionale. Va fi un câștig pe mai multe planuri, întrucât natura activității pe care o desfășurați vă face parteneri cu El, de partea binelui, pentru diminuarea suferinței în lume. 

Sunt convins că există implicații spirituale în decelarea violenței și, prin integrarea valorilor spirituale, prin dreptate, compasiune și dragoste, putem sluji umanitatea, ca toți să trăiască după cum a plănuit Dumnezeu.