Cuvânt pentru frații maghiari

La începutul anului 2021, pastorul Aurel Neațu transmite un îndemn comunităților adventiste de maghiari.

Stimați frați și surori în Domnul,

Mă adresez dumneavoastră, comunităților adventiste de limbă maghiară, și dorința sufletului meu este ca Dumnezeu să vă răsplătească credința și slujirea.

Apreciem contribuția valoroasă pe care o aduceți la spiritualitatea adventistă din România și, personal, îmi face plăcere să vizitez bisericile dumneavoastră. Prin intermediul acestora, lumina adevărului prezent arde mai intens și semenii noștri pot avea o mărturie puternică despre Domnul Isus Hristos, care e gata să vină.

Vă încurajez să investiți cele mai prețioase resurse în așteptarea Mântuitorului nostru, pe care Îl iubim și pe care vrem să Îl vedem curând.

Eu mă rog pentru dumneavoastră ca, în noul an, 2021, Dumnezeu să vă dea o nouă putere de viață și de mărturie. Serva Domnului, Ellen White, ne-a învățat că, atunci când avem încercări, Dumnezeu este gata să ne descopere un adevăr nou, un adevăr care ne ajută în călătoria noastră spre ceruri.

În vremurile noastre, împrejurările cer foarte multă atenție și curaj. Și din punct de vedere spiritual este nevoie să fim vigilenți. Avem încercări noi, la care suntem chemați să facem față, dar nu suntem singuri, puterea Domnului Isus este în fiecare zi cu noi. Vă doresc ca, în fiecare zi din noul an, să înțelegeți mesajul lui Dumnezeu, să ascultați vocea Lui și să împliniți cu voie bună ceea ce vă transmite fiecăruia în parte.

Aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și a celor dragi. Luptați pentru credința care a fost dată sfinților o dată pentru totdeauna. După cum este motto-ul anului 2021 în Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România, mă rog să rămâneți tineri și să Îl urmați pe Dumnezeu.

Vă binecuvântez cu făgăduințele din a doua Epistolă către tesaloniceni, capitolul al treilea:

„Credincios este Domnul: El vă va întări şi vă va păzi de cel rău. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos! Însuşi Domnul păcii să vă dea totdeauna pacea în orice fel. Domnul să fie cu voi cu toţi! Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toţi!” (3:3,5,16,18)

Un an nou fericit!