Mesaj pentru Biserică - 01.01.2021

La începutul noului an, pastorul Aurel Neațu adresează un cuvânt de încurajare Bisericii, alături de pastorul Georgel Pîrlitu, secretarul Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea din România și pastorul Emil Jigău, trezorierul acesteia.

Dragi frați și surori în Domnul,

Anul 2020 nu va fi uitat ușor. Atât în viața de zi cu zi, cât și în viața Bisericii, am trăit noutăți și provocări fără precedent.

Am fost surprinși și îngrijorați în mod repetat. Situațiile întâmpinate au fost tot atâtea ocazii de reflecție profundă și nu de puține ori am avut sentimentul că „Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat”.

După nouă luni de pandemie, am învățat să privim viitorul dintr-o nouă perspectivă. În biserici ne închinăm altfel, iar în familii sărbătorim diferit. Prețuim mai mult sănătatea, siguranța, persoanele dragi.

Acum, când ne apropiem de anul 2021, vă invit să ne aducem aminte că „Isus Hristos este același ieri și azi și în veci!” (Evrei 13:8). Oricât de neobișnuite au fost împrejurările prin care am trecut, ne rugăm cu mulțumire lui Dumnezeu și deschidem noul an cu încredere în ajutorul Domnului Isus Hristos.

Pandemia și COVID-19 sunt probleme globale și nu pot fi soluționate de vreo organizație sau companie, nici de vreun stat sau o religie. În lupta pentru viață, în haosul lumii, speranța noastră este Mântuitorul Isus. El ne întinde aceeași mână puternică, gata să ne salveze.

Pentru vremurile acestea, ne rugăm să rămânem în prezența lui Dumnezeu. El să reverse asupra dumneavoastră belșug de binecuvântări! Tatăl nostru ceresc să vă ocrotească pe fiecare acasă și la locul de muncă!

Domnul Isus să-i răsplătească pe slujitorii Bisericii, pe pastori, prezbiteri și slujbași pentru lucrarea îndeplinită înaintea Lui de-a lungul acestui an dificil.

Duhul Sfânt să dea darurile Sale cele bune personalului angajat din instituții, voluntarilor și colaboratorilor noștri, care au susținut activitatea Bisericii.

Am vrea să vă asigurăm că în fiecare zi ne rugăm pentru cei care, acasă sau în spital, se luptă cu stresul și cu boala, cu necazuri și lipsuri.

Un cuvânt de apreciere deosebită avem pentru cadrele medicale adventiste și pentru lucrătorii din prima linie, care slujesc cu sacrificiu semenii și societatea.

Vă binecuvântăm cu făgăduința din cartea Exodul, capitolul 14:13,14: „Nu vă temeţi de nimic, …veţi vedea izbăvirea pe care v-o va da Domnul… Domnul Se va lupta pentru voi, dar voi staţi liniştiţi.”

În același timp, gândul nostru se îndreaptă și către cei care au pierdut persoane apropiate. Dumnezeu să mângâie inima dumneavoastră și să vă întărească prin harul Lui!

Dragi frați și surori, să ne încredem cu totul în Dumnezeu! El dorește ca în anul 2021 să așteptăm lucruri mari de la El.

Puterea Dumnezeului nemărginit și nesupus greșelii să vă însoțească și să fiți binecuvântați!

Din partea colegilor din Comitetul Uniunii de Conferințe, vă transmit că ne dorim să aveți un an cu multă pace și fericire. Să rămâneți tineri și să Îl urmăm pe Dumnezeu, după cum spune Scriptura: „chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuşi omul nostru dinăuntru se înnoieşte din zi în zi” (2 Corinteni 4:16).

„Ale Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înţelepciunea, mulţumirile, cinstea, puterea şi tăria în vecii vecilor! Amin” (Apocalipsa 7:12).