Mesaj pentru familia Bisericii - 12 martie 2021

Președintele se adresează familiei spirituale a Bisericii cu un mesaj despre sesiunile oficiale de alegeri regionale și transmite informații recente de interes general.

Transcrierea mesajului mai jos, pentru cei care preferă conținut sub formă de text.

Stimată familie de credincioși adventiști,

În viața Bisericii a sosit vremea sesiunilor oficiale de lucru, la nivelurile administrativ-teritoriale. Periodic actualizăm schema de organizare și, în curând, cu ajutorul lui Dumnezeu, delegații, prezbiteri și pastori, se vor întruni pentru a-și alege împreună conducătorii. În aproximativ trei săptămâni, vom cunoaște formula regională a Bisericii. 

Pentru ca Biserica să fie puternică în lume și alegerile să fie călăuzite de Providență, este nevoie ca noi, marea familie de credincioși, să ne reamintim un secret bine punctat în scrierile lui Ellen White:

„Cele mai mari biruințe ale bisericii lui Hristos nu sunt acelea care se obțin prin talent și educație sau prin favoarea oamenilor – scria profetul – ci sunt acele biruințe câștigate în camera de audiență cu Dumnezeu.” (Ellen White, Rugăciunea, p. 76)

Vă invit să intrăm în acea cameră de audiență, cu cereri pentru Biserica vie a lui Hristos și pentru victoria cauzei sfinte în lume. Care va fi impactul rugăciunilor sincere?

Același autor ne-a lăsat o reflecție încurajatoare pentru cei care nu au un cuvânt hotărâtor în conducerea societății, dar influențează puternic mersul lucrurilor. „Un apel către Cer făcut de cel mai umil dintre sfinți îl înspăimântă pe Satana mai mult decât hotărârile din guverne sau poruncile împăraților.” (Ellen White, Rugăciunea, p. 90)

Cu atât mai interesat ascultă Dumnezeu apelurile făcute de credincioși pentru Biserică, la vreme de nevoie! Biserica rămâne subiectul atenției Sale supreme atunci când reprezentanți din fiecare comunitate locală formează comitete de lucru și votează responsabili executivi pentru următorii patru ani.

Din punct de vedere administrativ, desfășurarea adunărilor elective în pandemie este un proces solicitant. S-au luat măsuri adaptative, pentru ca lucrările să se poată desfășura în bune condiții. Prin decizia Comitetului executiv al Uniunii de Conferințe s-au implementat unele proceduri de transparentizare și eficientizare a votului în grupele de lucru.

Alături de colegii desemnați în calitate de consilieri ai lucrărilor, îmi doresc ca Acela care este minunat la sfat să-Și arate harul în toți cei prezenți, iar planurile Lui să fie considerate mai presus de orice. „Hristos dorește ca urmașii Săi să fie aduși împreună în plenul bisericii, respectând ordinea, având reguli și disciplină și fiind supuși toți unii altora, prețuindu-i pe alții mai mult decât propriile persoane. Unitatea și încrederea sunt esențiale pentru prosperitatea bisericii.” (Ellen White, Mărturii pentru comunitate, vol. 3, p. 345)

Semnătura unui creștin autentic este onoarea, iar recomandarea apostolului Pavel este să ne întrecem în a ne stima unii pe alții. Să îl onorăm pe cel de lângă noi mai presus de noi înșine. „În cinste, fiecare să dea întâietate altuia” (Romani 12:10). Lansez un apel public pentru cei aproximativ o mie de delegați la adunările elective – să dezvoltăm împreună o cultură a responsabilității, a transparenței și a onoarei. Avem mandatul să ne devotăm unii altora.

Din partea comitetului local al Uniunii, vă transmit faptul că am oferit un punct de vedere oficial pentru un subiect dezbătut în actualitate – educația sanitară în școli. Ca adventiști, susținem ferm ideea că părintele este principalul responsabil pentru copilul său, cu atât mai mult în chestiuni delicate sau controversate. Noi credem că părinților trebuie să le fie acordat dreptul de a-și exprima ultimul punct de vedere cu privire la prezența copiilor lor în sala de cursuri pentru o eventuală oră de educație sexuală.

Săptămâna aceasta am început un proces de analizare a statutului de funcționare a Bisericii, cu obiective de actualizare, prin comisia de statut.

În prezent, administratorii Diviziunii Intereuropene reformulează structura departamentală la nivelul european al Bisericii. Săptămâna aceasta am participat cu propuneri pentru alternative de asociere a departamentelor, ca parte din procesul electiv.

De mâine, tinerii adventiști din România încep săptămâna de rugăciune. Domnul să-i inspire pe ei și pe liderii lor, să fie puternici în Dumnezeu și să aibă acea dragoste care cucerește totul. Dați-mi voie să citez, pe final, cuvintele cântării de laudă din 1 Cronici 16:

„Căutaţi pe Domnul şi sprijinul Lui,
căutaţi necurmat Faţa Lui!

Familii de popoare, daţi Domnului,
daţi Domnului slavă şi cinste!
Daţi Domnului slavă pentru Numele Lui!

Mântuieşte-ne, Dumnezeul mântuirii […]
ca să lăudăm Numele Tău cel sfânt
şi să ne punem slava în a Te lăuda!
Binecuvântat să fie Domnul  […] din veşnicie în veşnicie!”